აურიპიგმენტი

ანოტაცია:

აურიპიგმენტი (As2O3).

დარიშხანის მადანი

ს. ურავი, რაჭა.

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: კაინოზოური

ბუნების ისტორია