სვეტური განწევრება თიხაზე

ანოტაცია:

სვეტური განწევრება თიხაზე

დმანისი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ზედა პლიოცენი

ბუნების ისტორია