თაბაშირის კრისტალები

ანოტაცია:

თაბაშირის  კრისტალები (CaSO4·2H2O).

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: მიოცენი

ბუნების ისტორია