ობსიდიანი

ანოტაცია:

ვულკანური მინა.

ჭიქიანის მთა, ჯავახეთი.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ზედა პლიოცენი.

ბუნების ისტორია