სეპტარია

ანოტაცია:

სეპტარია

კონკრეცია, ქართლი

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ოლიგოცენი

ბუნების ისტორია