ვულკანური ყუმბარა

ანოტაცია:

ვულკანური ყუმბარა

ჯავახეთი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ნეოგენი

ბუნების ისტორია