კბილებიანი ვეშაპი

ანოტაცია:

კბილებიანი ვეშაპი, Kelloggia barbarus

თავის ქალა

პერეკიშკული, აზერბაიჯანი

 

 

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ოლიგოცენის დასასრული, 23-25 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია