ხვეულრქიანი ანტილოპა

ანოტაცია:

ხვეულრქიანი ანტილოპა, Parastrepsiceros sokolovi

თავის ქალას ფრაგმენტი რქებით

ქვაბები, საქართველო

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: პლიოცენის დასასრული, 3-2.5 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია