დავითაშვილის ხმალკბილა ვეფხვი

ანოტაცია:

დავითაშვილის ხმალკბილა ვეფხვი, Machairodus davitashvili

თავის ქალა

 

ქვაბები, საქართველო

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: პლიოცენის დასასრული, 3-2.5 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია