ბეჰემოტი

ანოტაცია:

ბეჰემოტი, Hippopotamus georgicus

ნების ძვლების რიგი და ფალანგები

 

ახალქალაქი, საქართველო

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ქვედა პლეისტოცენის დასასრული, 1 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია