კახეთის დამანი

ანოტაცია:

კახეთის დამანი, Kvabebihyrax kachethicus

თავის ქალა

ქვაბები, საქართველო

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: პლიოცენის დასასრული, 3-2.5 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია