სტენონური ცხენი

ანოტაცია:

სტენონური ცხენი, Equus stenonis

ქვედა ყბა

 

დმანისი, საქართველო

მუზეუმი: დმანისის მუზეუმ-ნაკრძალი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ქვედა პლეისტოცენი, 1.8 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია