ტარიბანის სამხრეთის სპილო

ანოტაცია:

ტარიბანის სამხრეთის სპილო, Mammuthus meridionalis taribanensis

ზედა საძირე კბილი

 

დმანისი, საქართველო

მუზეუმი: დმანისის მუზეუმ-ნაკრძალი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ქვედა პლეისტოცენი, 1.8 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია