ეტრუსკული მგელი

ანოტაცია:

ეტრუსკული მგელი, Canis etruscus

თავის ქალა

 

დმანისი, საქართველო

მუზეუმი: დმანისის მუზეუმ-ნაკრძალი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ქვედა პლეისტოცენი, 1.8 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია