ბიზონი, თავის ქალა

ანოტაცია:

დმანისის ნამარხი ბიზონი, Bison georgicus

თავის ქალა

 

დმანისი, საქართველო

მუზეუმი: დმანისის მუზეუმ-ნაკრძალი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ქვედა პლეისტოცენი, 1.8 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია