სოფელი

ანოტაცია:

"სოფელი"

მოსე თოიძე (1871-1953)

 

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1898 წელი

ქართული ფერწერა