სოფელი (ძველი სახლი)

ანოტაცია:

"სოფელი" (ძველი სახლი)

მოსე თოიძე (1871-1953)

 

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1904 წელი

ქართული ფერწერა