პურის ცხობა

ანოტაცია:

"პურის ცხობა"

მოსე თოიძე (1871-1953)

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1912 წელი

ქართული ფერწერა