მხატვარი ოჯახი

ანოტაცია:

"მხატვარი ოჯახი"

მოსე თოიძე (1871-1953)

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1907 წელი

ქართული ფერწერა