ოქროსთმიანი გოგონას პორტრეტი

ანოტაცია:

ოქროსთმიანი გოგონას პორტრეტი

მოსე თოიძე (1871-1953)

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1941 წელი

ქართული ფერწერა