ძველი თბილისის კუთხე

ანოტაცია:

"ძველი თბილისის კუთხე"

მოსე თოიძე (1871-1953)

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1916 წელი

ქართული ფერწერა