ძველი თბილისის მთვარიანი ღამე

ანოტაცია:

"ძველი თბილისის მთვარიანი ღამე"

მოსე თოიძე (1871-1953)

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1917 წელი

ქართული ფერწერა