საბუკო მუზეუმში: ჭარბტენიანი ტერიტორიები

04 თებერვალი 2022
Share

5 თებერვალს, 14:00 საათზე, „საბუკო“ და ეროვნული მუზეუმი გთავაზობთ მორიგ საგანმანათლებლო პროგრამას. 

თებერვლის დასაწყისში ჭარბტენიანი ტერიტორიების საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ჭარბტენიანი ტერიტორიები მნიშვნელოვანი ჰაბიტატია - მსოფლიო ცხოველების და მცენარეების 40% აქ ცხოვრობს ან მრავლდება.

პროგარმის ფარგლებში მონაწილეები ისწავლიან თუ რა არის ჰაბიტატი, ჭარბტენიანი ტერიტორია; როგორ უზრუნველყოფს ის საკვებს, წყლის გაფილტვრას და საცხოვრებელ გარემოს.

ბავშვების ასაკი: 6 წლიდან
ხანგრძლივობა: 2 საათი

მონაწილეობა შესაძლებელია მხოლოდ რეგისტრაციის გავლის შემდეგ! 
მონაწილეთა რიცხვი შეზღუდულია 15-მდე.

პროგრამის ღირებულება: მონაწილე გადაიხდის მხოლოდ მუზეუმში შესასვლელი ბილეთის საფასურს. 

მუზეუმში ვიზიტამდე, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შემდეგი რეკომენდაციები.

მისამართი: თბილისი, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, შოთა რუსთაველის გამზ. 3