გაფართოებული სხდომა–კონფერენციები ,,არქეოლოგიური ოთხშაბათობები"

25 მარტი 2015
Share


25 მარტიდან 22 აპრილის ჩათვლით, ყოველ ოთხშაბათს 12 :00 საათზე

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის
ოთარ ლორთქიფანიძის სახ.  არქეოლოგიის ცენტრი და
მუზეუმის არქეოლოგიის მიმართულების სამეცნიერო  საბჭო
გიწვევთ გაფართოებულ  სხდომა-კონფერენციებზე -
,,არქეოლოგიური ოთხშაბათობები"

მისამართი: მუზეუმის აუდიტორია -  ფურცელაძის ქ. # 1.

***

 25 მარტი

1. ანა ჭყონია - საქართველოში ოქროს ფოთლოვანი გვირგვინების გავრცელების შესახებ.
2. ლერი ჯიბლაძე - კოლხეთის დაბლობის ბრინჯაო-ადრერკინის ხანის ნამოსახლარების სინქრონიზაციის საკითხი.
3. ქეთევან რამიშვილი - ალექსანდრე მეფის საბეჭდავი.
4. ჟურნალ "იბერია-კოლხეთის"  # 10 (პრეზენტაცია).

 1 აპრილი

1. ნინო ოთხვანი - ადრე ბრინჯაოს ხანის კერამიკული ნაწარმი საყდრისსა და ბალიჭი-ძეძვების ნამოსახლარიდან.
2. ნინო ქობალია, რევაზ პაპუაშვილი - ოქრო ურეკის ადრერკინის ხანის სამაროვნიდან.
3. მერაბ ძნელაძე - ძველი თბილისის საფორთიფიკაციო სისტემის კვლევისათვის.

8 აპრილი

1. ნინო სულავა, ნინო ოქრუაშვილი -  მარტვილის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი: კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი (პროექტის პრეზენტაცია).
2. ირინე ღამბაშიძე - უძველესი ლითონწარმოების პრობლემები საქართველოში.
3. ლევან ჭაბაშვილი - თრიალეთის კულტურა (საკვალიფიკაციო ნაშრომის განხილვა).   

15 აპრილი

1. გურამ მირცხულავა, გურამ ჩიქოვანი, ჯონი აბულაძე, დიმიტრი ჟვანია - ქვემო ქართლის (არუხლოს) არქეოლოგიური ექსპედიციის 1966-1988 წწ. მუშაობის ძირითადი შედეგები (წიგნის პრეზენტაცია). 
2. გურამ ჩიქოვანი, დიმიტრი ჟვანია, ჯონი აბულაძე - არუხლო I-ის ნამოსახლარზე გამოვლენილი თხრილების თავისებურება.
3. დიმიტრი ნარიმანიშვილი - სამხრეთ საქართველოს ციკლოპური სიმაგრეები (შესწავლის პერსპექტივა თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით).

22 აპრილი

1. ნინო  ლორთქიფანიძე - კოლხური ბრინჯაოს კულტურის ეპოქის სამკაული და რელიგიური რწმენა-წარმოდგენები.
2. ირაკლი ბაქრაძე -  ქართული საბრძოლო იარაღის შესახებ (ვორკშოპი Kunst Historische Museum-ში).
3. გიორგი ლაღიძე - ლითონის ქიმიური და მექანიკური გაწმენდა-კონსერვაციის შესახებ (ვორკშოპი ნიდერლანდებში).