აღმოჩენები რომლებმაც შეცვალა მსოფლიო

22 თებერვალი 2013 - 29 მარტი 2013
Share

დმანისში ჰომინიდების აღმოჩენა ნაციონალური გეოგრაფიული საზოგადოების მიერ 125 წლის მანძილზე მხარდაჭერილ 125 ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას შორის 99-ა.

http://www.nationalgeographic.com/125/facts/