ბილეთის ფასი

Share


 • მოზრდილი - 15.00 ლარი
 • სტუდენტი (შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით) - 2.00 ლარი
 • პენსიონერი (შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით) - 2.00 ლარი
 • მოსწავლე (შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით) - 2.00 ლარი
 • გიდის მომსახურება სასკოლო ჯგუფებისთვის - 15.00 ლარი
 • გიდის მომსახურება (ქართულ ენაზე) - 30.00 ლარი
 • გიდის მომსახურება (უცხო ენაზე- მიმოხილვითი ტური, არაუმეტეს 1 სთ ხანგრძლივობის) - 50.00 ლარი 
 • გიდის მომსახურება (უცხო ენაზე- ვრცელი ტური, 1.5-2 სთ ხანგრძლივობის) -  80.00 ლარი
 • გიდის მომსახურება (ექსკლუზიური ტური წინასწარ ჩაწერით) - 250 ლარი
 • სასკოლო ჯგუფის თანმხლები სრულწლოვანი პირი 5.00 ლარი

შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით მუზეუმებში შესვლა უფასოა:

 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და თანხმლები 1 პირისთვის;
 • 6 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის;
 • სოციალურად დაუცველ პირთათვის;
 • საბავშვო და სასკოლო ჯგუფის თანმხლები პედაგოგისათვის;

50%-იანი ფასდაკლებით სარგებლობენ:

 • იძულებით გადაადგილებული პირები;
 • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანიბისთვის წარმოებული ომის მონაწილე;


# ბოლო ბილეთი გაიყიდება მუზეუმის დახურვამდე 30 წუთით ადრე

# გაყიდული ბილეთი უკან არ ბრუნდება!