”სამხრეთ კავკასია და ეგეოსური სამყარო”

წელი: 2016
პუბლიკაციის ტიპი: სამეცნიერო ნაშრომები
აღწერა:

 კრებული გამოიცა შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის სამეცნიერო კვლევების ფონდის ერთობლივი პროექტის გარგლებში.

სიმპოზიუმზე "სამხრეთ კავკასია და ეგეოსური სამყარო" არქეოლოგიური მასალაზე დაყრდნობით განხილულია სამხრეთ კავკასიისა და ეგეოსური სამყაროს ურთიერთობის საკითხები. კრებულის მიზანს წარმოადგენს სიმპოზიუმზე წარდგენილი მოხსენებები გააცნოს ფართო საზოგადოებას.

 

პროექტის ხელმძღვანელი: გოდერძი ნარიმანიშვილი

რედაქტორები: მარინე კვაჭაძე, ნინო შანშაშვილი.