მიხეილ (მიხაკო) წერეთლის დაბადებიდან 130-ე და ვახტანგ ითონიშვილის დაბადებიდან 50-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო სესია

წელი: 2008
პუბლიკაციის ტიპი: საგანმანათლებლო/პოპულარული
აღწერა:

საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი. სამეცნიერო სესიისადმი მიძღვნილი ბუკლეტი. 

ავტორი - ლევან ზ. ურუშაძე. 

გამომცემლობა GIC.

ქართული. 11 გვერდი.