ამ გვერდზე თქვენ გაეცნობით საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლების სამეცნიერო ნაშრომებს, ასევე სხვადასხვა ფონდებისა და სპონსორების მიერ მხარდაჭერით გამოცემულ ლიტერატურას.

 

2010 წელი
სამეცნიერო ნაშრომები

იბერია-კოლხეთი #6

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის ცენტრის სამეცნიერო სერიული ჟურნალის იბერია-კოლხეთის (საქართველოს კლასიკური და ადრემედიევური პერიოდის არქეოლოგიურ-ისტორიული კვლევანი) მორიგი მე-6 ნომერი. 

 

2010 წელი
სამეცნიერო ნაშრომები

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი სამხრეთ კავკასიის მილსადენი და არქეოლოგია საქართველოში

წიგნში შევიდა ის სამეცნიერო სტატიები, რომლებშიც აისახა ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანისა და სამხრეთკავკასიური მილსადენების მშენებლობისას ე.წ. გადარჩენითი არქეოლოგიური პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული არქეოლოგიური აღმოჩენები. ეს არქეოლოგიური სამუშაოები 2000-05 წლებში განახორციელა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოთ. ლორთქიფანიძის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრმა.