ქველმოქმედება

თქვენი მხარდაჭერით შესაძლებელი ხდება საინტერესო გამოფენების ორგანიზება, უფასო ღონისძიებების და საგანმანათლებლო პროგრამების ჩატარება, კოლექციების უსაფრთხო გარემოს შექმნა და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია, როგორც საქართველოში, ასევე ქვეყნის გარეთ.

500 ლარზე მეტი შენატანი აღინიშნება მუზეუმის პუბლიკაციებში და წლიურ ანგარისში.

სხვა თანხა (ლარი):