იტალიის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ფოტოგამოფენა

20 მარტი 2012 – 20 მარტი 2012

საქართველოს მუზეუმი