საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული მოთხოვნა

ელექტრონული ფორმით მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უნდა გაიგზავნოს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირთან ელექტრონულ მისამართზე - info@museum.ge

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნის შემთხვევაში, შეავსეთ შესაბამისი ველები:

იურიდიული პირი

იურიდიული პირის დასახელება *

საიდენტიფიკაციო ნომერი *

იურიდიულ მისამართი *

ელ-ფოსტა *

ტელეფონი *

ხელმძღვანელი პირის სახელი *

ხელმძღვანელი პირის გვარი *

რა საშუალებით გსურთ მიიღოთ პასუხი *

ფაილის მიმაგრება (დასაშვები ფორმატი: JPG; PDF)*