ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ

Share

 

                                                                    გენერალური დირექტორი - დავით ლორთქიფანიძე
                                                                    გენერალური დირექტორის მოადგილე - ზურაბ თვალჭრელიძე
                                                                    გენერალური დირექტორის მოადგილე - მიხეილ წერეთელი