ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ

Share

 

                         გენერალური დირექტორი - დავით ლორთქიფანიძე
                         აღმასრულებელი დირექტორი - ირაკლი ღვალაძე
                         გენერალური დირექტორის მოადგილე - დარეჯან კაჭარავა
                         გენერალური დირექტორის მოადგილე - მიხეილ წერეთელი