აბსტრაქციული კომპოზიცია

ანოტაცია:

დავით კაკაბაძე

ტილო, ზეთი

46X61

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1927 წელი

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია