იმერული ნატურმორტი

ანოტაცია:

დავით კაკაბაძე

ტილო, ზეთი

66X88

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1919 წელი

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია