ნეტარი ოცნება

ანოტაცია:

ალექსანდრე ბანძელაძე

ტილო, ზეთი

101X92 

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი: 1989 წელი

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია