მოლა

ანოტაცია:

გიგო გაბაშვილი

ტილო, ზეთი

117X82

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია
პერიოდი:

ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების კოლექცია