აღნიაშვილი

ანოტაცია:

აღნიაშვილი

 

მუზეუმი: ი. ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქანდაკება
პერიოდი: 1933 წელი

ქანდაკება