მედიკოს პორტრეტი

ანოტაცია:

გ. ზაქარაია

”მედიკოს პორტრეტი"

30x15x24 ბრინჯაო

 

მუზეუმი: ეროვნული გალერეა
ფონდი: ქანდაკება
პერიოდი: 1983 წელი

ქანდაკება