ჯამი

ანოტაცია:

აღმოჩენის ადგილი:  თბილისი, განჯისკარის კერამიკული სახელოსნო, საქართველო

წარმომავლობა: ადგილობრივი

ზომები: სიმაღლე - 8 სმ; პირის დიამეტრი - 20,3 სმ; ქუსლის დიამეტრი 8,8 სმ.

მასალა: თიხა, ჭიქური

აღწერილობა: შიდაპირი თეთრად ანგობირებული, ამოკაწვრით ორნამენტირებული, მწვანე და მოყვითალო-მოყავისფრო საღებავებით მოხატული, გამჭვირვალედ მოჭიქული. ჯამის შიდაპირზე მოცემულია რადიალური ზოლების, ტოლმკლავა ჯვრის ფორმის გამოსახულება. 

 

 

 

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: შუა საუკუნეების ხელოვნება
პერიოდი: XII-XIII საუკუნეები

შუა საუკუნეების ხელოვნება