მჟავე წყლით მკურნალობა

ანოტაცია:

მჟავე წყლით მკურნალობა

ფშავი. სოფ. ჩარგალი. 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1932 წელი

კინო-ფოტო