სამთავროს სამაროვანი

ანოტაცია:

სამთავროს სამაროვანი, მცხეთის არქეოლოგიური ექსპედიცია.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1938 წელი

კინო-ფოტო