შიო მღვიმე

ანოტაცია:

წმ. შიოსა და ფეოდალ ევაგრეს შეხვედრის სცენა.

86 X 72 X 19 სმ.

სხსმ 202.

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: XI საუკუნე

ეთნოგრაფია