უდე, სტელა

ანოტაცია:

63 X 31 X 31 სმ

 

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: X საუკუნე

ეთნოგრაფია