ოპიზა

ანოტაცია:

აშოტ კურაპალატის და დავით წინასწარმეტყველის გამოსახულებით.

64 X 57 X 10 სმ,

67 X 58 X 9 სმ,

1303, 1304.

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: IX საუკუნე

ეთნოგრაფია