ტაგრუცი (სხვადასხვა საწვრილმანო ნივთების შესანახი ყუთი)

ანოტაცია:

მასალა - ხე.

ზომები - სიგანე - 60 სმ, სიმაღლე - 34 სმ.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: XIX-XX საუკუნეები

ეთნოგრაფია