თუშური საწვრილმანო ყუთი

ანოტაცია:

მასალა: ხე

ზომები: სიგრძე 43 სმ, სიგანე 11 სმ, სიმაღლე 14 სმ

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: XIX-XX საუკუნეები

ეთნოგრაფია