რუსუდანი

ანოტაცია:

დრამა. ვერცხლი. რუსუდანი (1222-1245 წწ.). 

წონა: 2,55 გრ.

ზომა: 21/22 მმ. 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: 1230 წელი

ნუმიზმატიკა