გიორგი IV ლაშა

ანოტაცია:

სპილენძი. გიორგი IV ლაშა

წონა: 5,6 გრ

ზომა: 23/24 მმ. 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: 1210 წელი

ნუმიზმატიკა