დავით VI ნარინი

ანოტაცია:

დრამა. ვერცხლი. დავით VI ნარინი (1247-1293 წწ.). თბილისი

წონა: 2,75 გრ.

ზომა: 23 მმ. 

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: 1247 წელი

ნუმიზმატიკა